19 marca 2023

11-12 listopada  |  ASHTANGA - enriching the practice

 

!!!Więcej szczegółów wkrótce!!!

 

Podczas tego warsztatu zagłębisz się w najważniejsze zasady jogi, kierowany potężnymi siłami prany i apany.

Odkryjesz, jak wzbogacić swoją praktykę o nowe koncepcje i sekwencje. Które pomogą Ci przygotować się do głębszych asan, pozwalając doświadczyć świeżego, progresywnego podejścia do praktyki.

Jednym z kluczowych punktów będzie zrozumienie znaczenia siły i świadomości w dolnej części ciała. Wzmacniając mięśnie wspierające dolną część pleców, kręgosłup i kolana, stworzysz solidne podstawy dla swojej praktyki, decydujące o jej stabilności i trwałości.

Zwrócimy uwagę na głęboki związek między praktyką jogi a umysłem. Przyjrzymy się temu, jak twoja praktyka wpływa i odzwierciedla bardziej subtelne poziomy twojej istoty. Pogłębiając zrozumienie połączenia umysł-ciało, otwieramy się na nowe poziomy samoświadomości i wewnętrznego rozwoju.

 

W podróż po praktyce zabiorą Was:

Eloisa Iskandar

Monika Popławska

 

Program – szczegóły wkrótce!!!

11.11 sobota – 9:00-14:00

12.11 niedziela – 9:00-14:00

 

Koszt:

Early bird do 13.10 – 550 pln

Po 13.10 – 680 pln

 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest zgłoszenie mailowe i wpłacenie zadatku w wysokości 300 pln. Zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Pytania i zapisy: kontakt@ashtangawarszawa.pl

 

______________________________________________________________________

!!!More details coming soon!!!

 

In this immersive experience, you will delve into the fundamental principles of yoga, guided by the powerful forces of prana and apana.

Throughout the workshop, you will discover how to enhance your practice by incorporating new concepts and sequences. These additions will help you prepare for deeper asanas, allowing you to explore new a progressive approach to the practice.

One of the key focuses of this workshop is understanding the significance of cultivating strength and awareness in the lower body. By strengthening the muscles supporting the lower back, spine, and knees, you will develop a solid foundation for your practice, ensuring stability and longevity.

Moreover, this workshop will shed light on the profound connection between the practice of yoga and the mind. You will gain insights into how your practice influences and reflects upon the more subtle levels of your being. By deepening your understanding of this mind-body connection, you will unlock new levels of self-awareness and inner growth.

 

You will be guided by:

Eloisa Iskandar

Monika Poplawska

 

Program - details coming soon!!!

11.11 Saturday - 9:00-14:00

12.11 Sunday - 9:00-14:00

 

Cost:

Early bird until 13.10 - 550 pln

After 13.10 - 680 pln

 

To book a place an e-mail application and payment of a deposit of 300 pln is required. The deposit is non-refundable.

 

Registration and information: kontakt@ashtangawarszawa.pl

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork

@2023 Monika Popławska | yoga & bodywork

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork