POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na poniższą Politykę Prywatności.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Monika Popławska re-feel yourself, NIP 5422862962.

W razie pytań lub wątpliwości kontakt na adres e-mail: kontakt@monikapoplawska.com.

 

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na podstawach prawnych wynikających z:

  • umowy,

  • zgody,

  • obowiązków prawnych,

  • interesu publicznego,

  • prawnie uzasadnionego interesu;

zgodnie z art. 6 ust. 1. RODO.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • świadczenia usług zgodnie z zakresem mojej działalności,

  • wysyłki newslettera, informacji o działalności i wydarzeniach,

  • celach marketingowych i promocyjnych,

  • spełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego,

  • administrowania stroną internetową.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

W zależności od konkretnego celu, przetwarzane są dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, nip, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, data i czas serwera.

 

Powierzanie przetwarzanych danych innym podmiotom

Dane osobowe przekazuję osobom i firmom obsługującym moją działalność (jak firmy IT, dostawcy usług administracyjnych, firmy księgowe i in.) oraz osobom, z którymi współpracuję w celu realizacji świadczenia usług z zakresu mojej działalności.

Dane osobowe mogą być przeze mnie przekazywane w prawnie uzasadnionych przypadkach: organom ścigania lub innym organom zgodnie z wymogami prawa, właściwym stronom w sytuacjach nagłych (w szczególności zagrożenia zdrowia lub życia), osobom trzecim w związku z przeniesieniem lub reorganizacją mojej działalności.

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi lub trwania zgody oraz po jego zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Prawa przysługujące użytkownikowi

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta w każdej chwili może zostać cofnięta. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@monikapoplawska.com. Jeśli dane osobowe były konieczne do prawidłowego świadczenia przeze mnie usług, cofnięcie zgody może powodować niemożność jej wykonania.

Posiadasz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, informacji o zakresie przetwarzania.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork

@2023 Monika Popławska | yoga & bodywork

Ashtanga, Poplawska, Monika Popławska, MER, masaż MER, bodywork, Masaż MER Warszawa, Ashtanga Warszawa, Monika Poplawska Yoga&Bodywork